Untitled Document

วิสัยทัศน์ : "ตรวจสอบบัญชี และส่งเสริมการทำบัญชี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใสแก่สหกรณ์และเกษตรกร"
HeaderMenu
       
หน้าหลัก >> ข่าวสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1

สตท.1 ร่วมพิธีเชิญธงตราสัญลักษณ์ กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
สตท.1 ร่วมกิจกรรมสอนบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือน ขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนวัดคลองจันทน์
สตท.1 ร่วมกิจกรรมสอนบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือน ขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
สตท.1 เข้าติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์
สตท.1 ร่วมประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2 เพื่อสรุปผลการคัดเลือกการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต
สตท.1 เข้าติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์
สตท.1 เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินลำลูกกา จำกัด และให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมสหกรณ์
สตท.1 ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สตท.1 จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ จัดขึ้นตามนโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตท.1 ร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2567
สตท.1 ร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2567
สตท.1 ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ตกค้างการตรวจสอบ และระดมความคิดเห็นในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร
ผอ.สตท.1 ร่วมให้การต้อนรับ อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการก่อสร้างและรื้อถอนรั้วสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
สตท.1 จัดอบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร ส่งเสริมการใช้งารนระบบ SmartMember และ SmartManage เพื่อการบริหารสหกรณ์
สตท.1 ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนา 72 สายน้ำ อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
สตท.1 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
สตท.1 ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นว.ตบ.ชพ.ครั้งที่ 3/2567
สตท.1 เข้าติดตามการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2567 ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
สตท.1 ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นวตบ.ชพ.ครั้งที่ 3/2567
สตท.1 ร่วมพิธีเปิดงาน ประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2567

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>
 
 
 
 

    1     2     3     4  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
บริการ

- ดาวน์โหลด App กระทรวงเกษตรฯ
-
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
-
CAD Conference
-
เกษตรกรปราดเปรื่องด้านบัญชี
-
Q&A
- คู่มือการใช้งาน Zoom meeting

 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ผลงาน
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
ที่ตั้ง ข.5/21 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 3524 3355 โทรสาร 0 3524 5963 Hotline 10589
Powered by EasyWebTime V.8.6 email:[email protected] www.bizpotential.com
 
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Mozilla Firefox ความละเอียดของหน้าจอ 1366x768 pixel
 

อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข